VDO-Turnlust

Kom in beweging en doe mee

Lidmaatschap opzeggen

Indien u het lidmaatschap wilt beëindigen dient aan de betalingsverplichtingen van het lid te zijn voldaan.

Bij het aangaan van het lidmaatschap bent u akkoord gegaan met de volgende voorwaarden: “De opzegtermijn is twee maanden, d.w.z. wanneer u kenbaar maakt geen lid meer te willen zijn van de vereniging, dient u tot het eind van het lopende kwartaal contributie te betalen, ongeacht of men de les(sen) nog bezoekt of niet.”

Na de laatste automatische afschrijving zal het lidmaatschap worden beëindigd en de automatische afschrijving worden stopgezet

Persoonlijke gegevens

dd-mm-jjjj
Lidnummer

Tenzij voor verder gebruik toestemming is gegeven worden persoonsgegevens geanonimiseerd.

Financiële gegevens worden conform de daarvoor gestelde wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.

Het Weer