Contributie en OVP

Contributietabel seizoen 2024

(januari t/m december 2024)

U betaalt een jaarcontributie verdeeld over 12 maanden.
Gedurende de vakantieperioden bent u dus normaal contributie verschuldigd.
U betaald de contributie achteraf per maand. 
De contributie wordt voldaan per automatische incasso.
De afschrijvingen vinden plaats rond de 23ste van de maand.
(Dit is dan dus de contributie van de lopende maand)

Inschrijfkosten eenmalig € 6,00
VDO-Turnlust als partner van de Ooievaarspas

Als Ooievaarspashouder kan je met korting lid worden en deelnemen aan onze lessen. 
De lidmaatschapskosten dienen één keer per kwartaal door het verzilveren van de Ooievaarspas te worden voldaan. 
De Ooievaarspas wordt daartoe op de eerste lesdag in het nieuwe kwartaal door het lid bij de vereniging aangeboden. 
De aanbiedmomenten in het seizoen 2024 zijn van 10-19 januari 2024, 1-6 april 2024, 1-5 juli 2024,
2-5 oktober
Voor de volledige spelregels bij gebruik van de Ooievaarspas klikt op het OP-Logo