Wij hebben de ledenstop moeten verlengen tot tenminste april 2024.  Zolang wij geen extra leiding en trainster kunnen aantrekken blijft de ledenstop van kracht. Wij zullen op deze plek regelmatig een update van de stand van zaken geven.