VDO-Turnlust

Kom in beweging en doe mee

De AVG en VDO-Turnlust

Privacy Policy beschikbaar

Per 25 mei 2018 de nieuwe AVG van kracht. Per heden hebben we onze Privacy Policy online beschikbaar. 

Wij vinden de veiligheid van jouw gegevens belangrijk, daarom is vanuit onze club hard gewerkt aan het implementeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Klik HIER voor een link naar de Privacy Policy van VDO-Turnlust 

De kern van de AVG is de bescherming van de persoonsgegevens; in ons geval van de leden, vrijwilligers en andere betrokkenen bij VDO-Turnlust Een belangrijke stap in het waarborgen van de privacy van de persoonsgegevens is een recente wijziging in het ledenadministratie programma van de KNGU dat door ons wordt gebruikt voor de administratie van onze leden. Het programma anonimiseert persoonsgegevens automatisch bij opzegging binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn*

* De persoonsgegevens Gedurende de looptijd van de overeenkomst.
* De financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Het Weer