VDO-Turnlust

Kom in beweging en doe mee

Inschrijfformulier

LET OP
Je krijgt van ons altijd bericht van je aanmelding via de mail.
Soms komt deze in je Spam terecht hou dus ook je Spambox in de gaten

Persoonlijke gegevens

Vul de achternaam van het aspirant lid in
Vul hier de voornaam van het aspirant lid in
Vul hier de geboortedatum van het aspirant lid in

Activiteiten

Akkoord verklaring

Het aspirant lid verklaart de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en dat zij/hij kennis heeft genomen van de welkomstbrief en de daarin genoemde “Voorwaarden en Opzegtermijn” .

Tevens machtigt zij/hij VDO-Turnlust tot wederopzegging tot automatische incasso van de maandelijkse clubcontributie, bondscontributie en eenmalige inschrijvingskosten.

dd-mm-jjjj

Het Weer