VDO-Turnlust

Kom in beweging en doe mee

Persoonlijke gegevens

dd-mm-jjjj

Activiteiten

Akkoord verklaring

Het aspirant lid verklaart de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en dat zij/hij kennis heeft genomen van de welkomstbrief en de daarin genoemde “Voorwaarden en Opzegtermijn” .

Tevens machtigt zij/hij VDO-Turnlust tot wederopzegging tot automatische incasso van de maandelijkse clubcontributie, bondscontributie en eenmalige inschrijvingskosten.

dd-mm-jjjj

nijntje informatie