VDO-Turnlust

Kom in beweging en doe mee

Opnieuw in Lock-down

Het ziet er naar uit dat wij inderdaad geen lessen zullen kunnen geven tot tenminste 9 februari.

Voor onze leden is dit natuurlijk een grote tegenslag. Maar ook voor de vereniging hebben wij onze zorgen. Bij de laaste lock-down heeft helaas niet iedereen begrepen dat wij een vereniging zijn en geen bedrijf. Als kleine vereniging komen wij niet in aanmerking voor welke vergoeding van rijkswege dan ook en zijn wij dus geheel afhankelijk van de contributie inkomsten voor ons voortbestaan. Uiteraard zullen wij ook deze lock-down weer ons best doen om daar waar mogelijk een korting op de contributie te verlenen.  

Tijdens de vorige lock-down periode, in de zomer, zijn wij gestart met het geven van buiten lessen. Vooralsnog vinden wij het niet verantwoord om in de winter periode buitenlessen voor onze kleuters en recreantengroepen te organiseren dit mede gezien het feit dat nu de scholen dicht zijn er geen gebruik van de sanitaire voorzieningen kan worden gemaakt. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zodra het mogelijk zullen wij, binnen of buiten, de lessen hervatten.

Op de website onder het menu Corona Nieuws submenu nijntje of Recreatie vind je leuke filmpjes die helpen om je zelf of jullie kleuters in beweging te houden.  

Blijf volhouden, blijf ons trouw, blijf in beweging maar vooral blijf gezond.

Bestuur en leiding,

VDO-Turnlust

Het Weer