VDO-Turnlust

Kom in beweging en doe mee

18 December

Op 18 december is er weer Turnhaltraining voor recreanten. De training is van 11:00 tot 13:00 uur in de Cascade Turnhal in Voorburg. Je kan inschrijven door onderstaand inschrijfformulier in te vullen.

Aan deze training kunnen maximaal 40 recreatie leden meedoen. De kosten voor de training bedragen € 10,00 per lid. Je draagt zelf zorg voor de overschrijving van het bedrag naar rekeningnummer NL22 INGB 0000 3742 38 t.n.v. Gymnastiekver. VDO-Turnlust en vergeet niet de naam van de inschrijver(ster) te vermelden. Deze kosten staan los van de reguliere contributie. De inschrijving stopt automatisch als het aantal van 40 deelnemers is bereikt.  Je kan je inschrijven via de app of de site.  Voor het site inschrijfformulier KLIK HIER

Lees eerst nog even de spelregels hieronder en schijf je dan snel in:

Lees eerst nog even de spelregels hieronder en schijf je dan snel in:
1) je bent recreatie junior 1, junior 2 of jeugd lid (kleuters kunnen dus niet inschrijven)
2) Je kunt pas deelnemen als je betaling door ons is ontvangen
 

Aangesloten bij

nijntje informatie

Het Weer